W pracy stosuję wybrane techniki z różnych metod leczniczych stosowanych w fizjoterapii i osteopatii 

 

- Tkanek miękkich:


• Techniki mięśniowo-powięziowe,
• Techniki rozluźniania pozycyjnego,
• Techniki energizacji mięśni,
• Techniki aktywnego rozluźniania,
• Trigger point (punkty spustowe).

- Stawowe:


• Mobilizacje,
• Mobilizacje czynne,
• Techniki harmoniczne,
• Manipulacja.

- Wisceralne

• Esica,
• Kątnica,
• Wątroba,
• Żołądek,
• Przepona.